Pracownicy

Liczba odwiedzających: 567

Powiatowa Biblioteka Publiczna działa w ramach Powiatowej Instytucji Kultury.

Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie (PIK) działa od 2014 roku. Jest jednostką organizacyjną Powiatu Legionowskiego i prowadzi ‒ określoną Statutem, Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Ustawą o bibliotekach ‒ wszechstronną działalność w obszarze kultury. 

 

Zespół PIK 

Ewa Listkowska (Dyrektor PIK) 

Paweł Jankowski (Specjalista) 

Marlena Dziedzic-Nawrocka (Animatorka kultury)

Katarzyna Pawłowska (Animatorka kultury)                                         

Małgorzata Piekutowska (Kierownik biblioteki)

Monika Mikulska (Bibliotekarz)

Milena Kordalska (Bibliotekarz)

Wioletta Guzik (Instruktor powiatowy)   

Halina Zbroch (Pracownik gospodarczy)