Noc bibliotek

NOC bibliotek - MOC książki

Już 9 października (sobota) kolejna Noc Bibliotek, tym razem pod hasłem Czytanie wzmacnia.

 
Powyżej publikujemy materiał filmowy autorstwa dr Wandy Matras-Mastalerz o mocy książki, jej znaczeniu terapeutycznym i roli dla zdrowia psychicznego, o jej wykorzystywaniu do zmniejszania stresu, eliminowania poczucia osamotnienia i wykluczenia - szczególnie podczas pandemii.

dr Wanda Matras-Mastalerz – adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie, kierownik kursów z zakresu biblioterapii i bajkoterapii. Autorka  kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej.  Certyfikowany trener stymulacji pamięci i rozwoju intelektu, współpracownik Uniwersytetu Dzieci i Rodziców przy UP w Krakowie oraz kilkunastu małopolskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Kierownik studiów podyplomowych z zakresu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej.